Toekomstige locatie voedselbos Leeuwarden
Plan Voedselbos Leeuwarden

Voedselbos Leeuwarden

Van 30 maart t/m 3 april 2016 hebben wij de Plant Dagen georganiseerd. Er zijn meer dan 300 eetbare bomen en struiken aangeplant. Kijk op onze Facebook pagina voor de verdere ontwikkelingen van dit project.

 

Ik ben initiatiefnemer van voedselbos Leeuwarden en heb contact opgenomen met de Gemeente Leeuwarden om een eerste openbaar voedselbos in de stad Leeuwarden te gaan ontwerpen en aanleggen.

Op dit moment wordt het voedselbos Leeuwarden aangelegd in het noorderlijk deel van de stad. Wij bouwen een bos op een stuk grond van de gemeente waarvan is vastgesteld dat het 100 jaar bos moet blijven. Dit om onder andere de CO2-doelstellingen van de gemeente te behalen.

 

 

 

Voedselbos Gouda

Op uitnodiging van Claudia Verschuur, Annemie en Kees Lanzer, heb ik meegedaan aan een brainstorm sessie over het voedselbos Gouda. In deze sessie hebben we de visie en doelen van het project besproken. De gezamenlijke ideeën heb ik tot een rapport samengevoegd, welke nu aan betrokkenen partijen en stakeholders uitgedeeld wordt.

Het vervolgplan: Het voedselbos ontwerp in een overzichtelijke werktekening en -beschrijving weergeven.

Voedselbos Doarpstun Snakkerburen

Aan de stadsrand van Leeuwarden heb ik ontwerp en beheer advies gegeven voor het voedselbos De Doarpstun Snakkerburen. De aanleg van het voedselbos wordt door de Dorpstuin zelf gedaan in de loop van de komende jaren.

Een korte beschrijving van de dorpstuin: Groenten, fruit en bloemen: de Doarpstún Snakkerbuorren is een gemeenschappelijke biologische moes-, bloemen-, beleef-, pluk- en theatertuin. Momenteel werken er zo’n 50 vrijwilligers in de tuin en in onze winkel, waar we oogst verkopen. Van de opbrengst onderhouden we de tuin en kopen we zaad en plantgoed.

Meer informatie op hun website De Doarpstun